Descriere proiect POSDRU

CONSTRUIM IMPREUNĂ ÎNTREPRINDERI SOCIALE

Proiectul Construim Impreuna Intreprinderi Sociale are ca obiectiv general dezvoltarea structurilor economiei sociale în scopul integrării pe piaţa muncii a grupurilor defavorizate şi supuse riscurilor de excludere socială( persoane de etnie romă, femei în căutarea unui loc de muncă, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul social de protecţie al copilului şi familii cu mai mult de 2 copii) din două regiuni de dezvoltare ale României, respectiv regiunea de Vest si Nord-Est.

Efectul pozitiv pe termen lung al proiectului consta in cresterea numarului de persoane ocupate din mediul rural, alaturi de imbunatatirea nivelului de trai al acestora si diminuarea nivelului de saracie si a gradului de excluziune sociala.

Grupul tinta al proiectului este format din 80 de persoane din care: 22 femei, 35 persoane de etnie roma, 15 famili cu peste 2 copii si 8 tineri peste 18 ani care parasesc sistemul social de protectie. Beneficiile pentru grupul tinta derivă din implementarea proiectului şi sunt în concordanţă cu obiectivele proiectului. Acesta sunt: cresterea informarii privind economia sociala; dezvoltarea capacitatii de auto-organizare si auto-reprezentare a acestora, prin infiintarea de intreprinderi sociale, astfel incat sa isi cunoasca si sa isi solicite drepturile in mod adecvat, cu asumarea responsabilitatilor si indeplinirea obligatiilor; un grad mai mare de constientizare si responsabilizare cu privire la problematica integrarii pe piata muncii a persoanelor supuse excluziunii sociale si saraciei; asigurarea locurilor de munca persoanelor din grupul tinta si sprijinirea in procesul de integrare intr-un mediu competitiv; sprijinirea dezvoltarii unei societati si comunitati locale mai incluzive si echitabile; crearea premiselor necesare desfasurarii proiectului prin constituirea si operationalizarea echipelor de management de proiect şi de implementare; cresterea accesului la ocupare a persoanelor supuse excluziunii sociale prin crearea a 112 de locuri de munca in 8 SES din care 6 in mediul rural; asigurarea sustenabilitatii locurilor de munca din cadrul SES pe termen lung în zonele rurale.

Structurile de economie sociale sunt infiintate dupa cum urmeaza: 5 in regiunea de Vest si 3 in regiunea de Nord-Est.

In regiunea de Vest cele 5 SES-uri vor fi înființate în următoarele localități din județul Timiș: orașul Recaș, comuna Peciu Nou și comuna Remetea Mare, câte 1 SES cu servicii în construcții; sat Izvin, 1 SES cu servicii în realizarea și comercializarea produselor din PVC și în comuna Becicherecu Mic, 1 SES cu servicii de curățenie.

In regiunea de Nord-Est vor fi create 3 SES-uri, în următoarele localități: comuna Ștefan cel Mare, 1 SES  cu servicii în  construcții; comuna Văleni, 1 SES cu servicii de curățenie și comuna Muntenii de Jos, cu servicii în realizarea și comercializarea produselor din PVC.

Contact Info

Societatea are sediul în Sat Mărășeni nr. 33,
Comuna Ștefan cel Mare, Județul Vaslui
România

  • +40-746-780-360
  • contact@sesconstruct.ro
  • http://www.sesconstruct.ro
  • Luni-Joi: 09.00-18.00
  • Vineri: 09.00-13.00

Despre noi

Seriozitatea, promptitudinea, profesionalismul, experienţa şi garanţia lucrărilor sunt doar cateva dintre caracteristicile care ne încadrează în categoria celor mai bune firme de construcţii.

Contact

Telefon:+40-746-780-360; +40-332-417-764
Email: contact@sesconstruct.ro
Website: www.sesconstruct.ro


Sat Mărășeni nr. 33,
Comuna Ștefan cel Mare, Județul Vaslui
România

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.